Vogelgriep 2020

Vogelgriep 2020

Vogelgriep in Nederland

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

In Nederland zijn nu een aantal bedrijven met commercieel gehouden pluimvee besmet. De bedrijven zijn geruimd. Alle huidige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht.

Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

Op dit moment worden er in Nederland op verschillende plaatsen dode wilde vogels gevonden. Het is belangrijk dat dode of zieke vogels niet aangeraakt of verplaatst worden. Op de website van NVWA staat waar dode vogels gemeld kunnen worden.

Meldwijzer

  • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
  • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
  • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Watervogels

Aalscholver

De aalscholver is een grote zwarte watervogel met gele gehaakte snavel.

Lees meer
Brandgans

De brandgans valt op door de zwarte hals en borst en daarmee contrasterende witte wangen.

Lees meer
Canadese gans

De Canadese gans is te herkennen aan de zwarte hals en zwarte kop met witte kinband van de keel tot over de wangen.

Lees meer
Grauwe gans

De grauwe gans is een 75 tot 90 centimeter lange bruingrijze watervogel met roze poten.

Lees meer
Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een grote witte watervogel met een lange wit/geelachtige nek en wordt zo’n anderhalve meter.

Lees meer
Kolgans

De kolgans is te herkennen aan een grote witte vlek rond zijn snavel: de kol of bies genoemd.

Lees meer
Meerkoet

De meerkoet is een gedrongen, zwarte watervogel met een witte bles boven een smalle witte snavel.

Lees meer
Smient

De smient is een eend van zo’n 45 centimeter. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop met een witgele streep op het voorhoofd.

Lees meer
Wilde eend

De wilde eend is de bekendste en meest met brood gevoede watervogel van Nederland.

Lees meer