Exoten

Een exoot is een dier, plant of ander levend wezen dat van nature niet in een gebied voorkomt en schade kan veroorzaken. Een exoot lijkt op soortgenoten die wel van nature voorkomen. Het dier of de plant is meestal bewust naar Nederland gebracht om in een volière, kooi of park bewonderd te worden, maar is ontsnapt of uitgezaaid. Soms is het onbewust meegereisd per schip of vliegtuig.

WAAROM BEHEER NODIG IS

Exote planten of dieren hebben vaak weinig of geen natuurlijke vijanden. Het aantal planten en dieren kan sterk groeien en het ecosysteem raakt uit evenwicht. Er ontstaat schade aan de oorspronkelijke flora en fauna. Inheemse soorten worden verdrongen, opgegeten, raken ziek of de verschillende soorten vermengen zich en veranderen het ecosysteem. Dit is een bedreiging voor de biodiversiteit, de gezondheid van mens en dier en veroorzaakt economische schade.
In Nederland is dit met name het geval bij:

de nijlgans, omdat deze veel gras eet en zo schade toebrengt aan de landbouw;
de Amerikaanse nerts, omdat het een goede jager is en dieren eet die in Nederland thuishoren
de moeflon omdat er (nog) geen natuurlijke vijanden van zijn;
de rosse stekelstaart, omdat anders de Europese witkopeend dreigt uit te sterven.

HOE VOORKOM JE SCHADE

Exoten worden niet door de Wet natuurbescherming beschermd. Schade wordt voorkomen door deze te bestrijden. De provincie kan opdracht geven aan personen of groepen van personen om uitvoering te geven aan maatregelen.

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Alle hier genoemde exoten worden in aantallen kort gehouden om verdere schade te voorkomen. Dit gebeurt alleen in de provincies en WBE’s waar dat nodig is. Kijk voor meer details bij de afzonderlijke dieren.

HET WETEN WAARD

De nijlgans komt oorspronkelijk uit Egypte en werd vroeger door vogelliefhebbers gehouden.
De moeflon is een wild schaap dat ooit als parkdier op de Veluwe is uitgezet.
De rosse stekelstaart is een kleine eend die rond 1940 als volièrevogel uit Amerika naar Engeland kwam en zich nu over Europa verspreidt.

MEER WETEN

- over de exoten die in Nederland voorkomen; Nederlandse soorten

- over de lijst van invasieve exoten: invasieve-exoten

Nijlgans

De nijlgans is een gansachtige eend met een lange nek en poten en wordt zo’n 70 centimeter groot.

Lees meer
Rosse stekelstaart

De rosse stekelstaart is een kleine eend en is herkenbaar aan de blauwe snavel en poten, die met name bij het mannetje echt opvallend licht van kleur zijn.

Lees meer