Actuele publicaties

FAUNABEHEERPLANNEN

ONTHEFFINGEN

De volgende opdracht (-en) of aanwijzing(-en) zijn momenteel actief:

Ontheffingen kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën. Per categorie zijn er verschillende ontheffingen actief:

GROFWILDONTHEFFINGEN

ALGEMENE ONTHEFFINGEN

GEBIEDSGEBONDEN ONTHEFFING

VERORDENING FAUNABEHEER

RAPPORTAGES

JAARVERSLAGEN

ONDERZOEK

VERGUNNINGEN